مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی

فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشه - مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی

حالا که دیگه می‌تونید مفرد و جمع‌بودن اسامی، ضمایر، و افعال رو تشخیص بدید، پس دیگه می‌تونید همه بخش‌های یه جمله رو جوری کنار هم بیارید که از نظر تعداد با هم اوکی باشن. قانونی که دفعه قبلی گفتیم رو یادتونه هنوز؟ "فاعل جمله باید از نظر تعداد با فعل اون جمله هماهنگ باشه". پس باید مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی رو رعایت کنید.

بقیه قانونا هم همین قانون رو دنبال می‌کنن. دوتا از آسون‌ترین قوانین:

- فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشه.

- فاعل جمع باید فعل جمع داشته باشه.

بیایید اولین قانون رو با همدیگه بررسی کنیم:

1. فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشه.

She (فاعل مفرد)   hesitates (فعل مفرد) at all intersections, making the other drivers angry.

فاعل مفردمون She با فعل مفردمون که hesitates هست تطابق داره.

 

Procrastination (فاعل مفرد)   is (فعل مفرد) the art of keeping up with yesterday.

فاعل مفردمون که Procrastination باشه، با فعل مفردمون is تطابق داره.

 

I  (فاعل مفرد)  am (فعل مفرد) ready for dinner now.

فاعل مفردمون که I باشه، با فعل مفردمون am تطابق داره.

 

 2. اگه دو یا تعداد بیشتری فاعل مفرد به واسطه or  یا  nor در کنار هم بیان، باز هم شما باید از فعل مفرد استفاده کنید.

اینجوری بگم که شما قراره بین دو تا فاعل مفرد یکیشونو انتخاب کنی، درواقع اون or نشون می‌ده که شما فقط یکیشونو انتخاب می‌کنی.

Either the dog  (فاعل مفرد)      or the cat  (فاعل مفرد)     has (فعل مفرد) to go.

     

فقط یکی از حیوونا می‌ره، یا سگ یا گربه. و فقط یکیشون می‌مونه، دوتا فاعل مفرد شما (سگ و گربه) در کنار یک فعل مفرد اومدن چون شما بین دوتا فاعل or رو داشتی.

 

Neither Elvis Costello (فاعل مفرد) nor Elvis Presley (فاعل مفرد)   is (فعل مفرد)  in the room.

هرکدوم از فاعل‌هایی که دارید جدا اومدن و با یه nor به هم وصل شدن، بنابراین شما باید از فعل مفرد براشون استفاده کنید.

 

3. فاعل‌هایی که معنیشون مفرد هستش ولی فرم جمع دارن باید با فعل مفرد بیان.

این فاعل‌ها شامل کلماتی می‌شن مثل: measles, civics, social studies, mumps, molasses, news, economics, mathematics.

 

The news (فاعل مفرد)   is (فعل مفرد) on very night at 11:00 P.M.

فاعل مفرد news در کنار فعل مفرد is میاد.

 

4. فاعل‌های جمعی که عملکردشون مثل یه واحد می‌مونه با فعل مفرد میان.

Spaghetti and meatballs (فاعل مفرد)   is (فعل مفرد) my favorite dish.        

فاعل مفرد Spaghetti and meatballs نیازمند فعل مفرد is هستش.

 

 Bacon and eggs (فاعل مفرد)   makes (فعل مفرد) a great late night snack.

فاعل مفرد Bacon and eggs با فعل مفرد makes هماهنگ است.

 

5. عناوین همیشه مفرد هستن.

مهم نیست عنوان ما چقدر طولانی باشه، مهم نیست اسمش چی باشه یا حتی مهم نیست جمع به‌نظر بیاد، یک عنوان همیشه یک فعل مفرد می‌پذیره.

For Whom the Bell Tolls (فاعل مفرد)    is (فعل مفرد) a story about the Spanish Civil War.

عنوان مفرد For Whom the Bell Tolls نیازمند فعل مفرد is هستش.

 

Stranger in a Strange Land (فاعل مفرد)     was (فعل مفرد) written by Robert Heinlein.            

    عنوان مفرد Stranger in a Strange Land   نیازمند فعل مفرد  wasهستش.

     اکثر اندازه‌گیری‌ها مفرد هستن، حتی اگه جمع به‌نظر بیان. مثلاً: Half a dollar is more than enough  (نمی‌تونیم بگیم are more than enough).

 

فاعل جمع باید فعل جمع داشته باشه

همون‌طور که یه فاعل مفرد به یه فعل مفرد نیاز داره، پس یه فاعل جمع هم به یه فعل جمع نیاز داره.

بریم سراغ چندتا مثال:

6. یه فاعل جمع باید با یه فعل جمع بیاد.

Men  (فاعل جمع)   are (فعل جمع) from Earth. Women (فاعل جمع)   are (فعل جمع) from Earth. Deal with it.

فاعل جمع Men به فعل جمع are نیاز داره، و فاعل جمع Women به فعل جمع  are.

 

On average, people  (فاعل جمع)  fear (فعل جمع) spiders more than they  (فاعل جمع)   do death (فعل جمع).

فاعل جمع people به فعل جمع fear نیاز داره (نه فعل مفرد fears)، و فاعل جمع they به فعل جمع do نیاز داره (نه فعل مفرد does).

 

Students (فاعل جمع) at U.S. colleges   read  (فعل جمع) about 60,000 pages in four years.

فاعل جمع Students به فعل جمع read نیاز داره (نه فعل مفرد reads).

 

Facetious and abstemious (فاعل جمع) contain (فعل جمع) all the vowels in the correct order, as does arsenious, meaning “containing arsenic.”

 

فاعل جمع  Facetious and abstemious به فعل جمع contain  نیاز داره (نه فعل مفرد contains). به حرف‌ربط and به چشمِ یه علامت + نگاه کنید. بخش‌های مختلف فاعل که به کمک and کنار هم میان می‌تونن مفرد باشن، یا جمع (یا هر دو). همشونو فاعل جمع حساب می‌کنیم پس همشون فعل جمع نیاز خواهند داشت.

 

7. اگه دو یا چند فاعل جمع به کمک or  یا  nor کنار هم بیان باید فعل جمع براشون بیاریم.

یکم قبل‌تر خوندید که اگه دو یا چند فاعل مفرد به کمک or  یا  nor کنار هم بیان باید براشون فعل مفرد بیاریم. اینجا چون هردو فاعل ما جمع هستن پس باید براشون فعل جمع هم بیاریم.

Either the children  (فاعل جمع) or the adults   (فاعل جمع)   are (فعل جمع) clearing the table.

هردوتا فاعل ما جمع هستن، پس شما اینجوری درنظر بگیرید که حتی اگه فقط یکیشونم فاعل ما بود و جمع می بود پس باید از فعل جمع استفاده کنیم. پس دوتا فاعل مفرد ما (children and adults) به کمک or کنار هم قرار گرفتن، به‌خاطر همین براشون فعل جمع are رو آوردیم.

 

Neither my relatives (فاعل جمع) nor my friends  (فاعل جمع)   are (فعل جمع) leaving any time soon.     

هر دوتا فاعلمون جمعن، اگه یکیشونم بود باید فعل جمع می‌اوردیم. پس برای دو تا فاعل جمع (relatives and friends) که به واسطه nor کنار هم قرار گرفتن، فعل جمع are رو استفاده می‌کنیم.

 

8. یه فاعل مرکب که به کمک and ساخته شده باید فعل جمع بگیره.

حرف ربط and مثل علامت (+) عمل می‌کنه، یه همچین چیزیو به ما نشون می‌ده:

1 + 1 = 2  یا    (1 + 1 + 1 = 3)

Brownies (فاعل مفرد) and ice cream  (فاعل مفرد)    are (فعل جمع) a spectacular dessert.

Brownies و ice cream = 2دسر. 1 + 1 = 2. پس فعلمون باید جمع باشه: are.

 

Nina (فاعل مفرد) and Christopher   (فاعل مفرد)    have (فعل جمع) donated money to charity.

Nina و Christopher = 2 انسان. 1 + 1 = 2. پس فعلمون هم باید جمع باشه: have.

 

9. اگه دو یا چند فاعل جمع به کمک or  یا  nor کنار هم بیان، اون فاعلی که به فعل نزدیک‌تر هست تعیین می‌کنه که فعل مفرد باشه یا جمع.

این استثنا به‌خاطر تن جمله به‌وجود اومده: جملمون خیلی قشنگ‌تر میشه وقتی که فعل با فاعلی که کنارش اومده هماهنگ باشه.

Margery (فاعل مفرد) or the twins (فاعل جمع)   are (فعل جمع) coming on the trip to Seattle.

چون فاعل جمع twins به فعلمون نزدیکتره، پس از فعل جمع استفاده می‌کنیم: are.

 

The twins (فاعل جمع) or Margery   (فاعل مفرد)   is (فعل مفرد) coming on the trip to Seattle.

چون فاعل مفرد Margery به فعل نزدیکتره پس فعل مفرد براش استفاده می‌کنیم: is.