نکات پارت 2 اسپیکینگ آیلتس | نمونه شماره 22

نکات پارت 2 اسپیکینگ آیلتس

پارت دوم اسپیکینگ آیلتس طولانی‌ترین بخش اسپیکینگ محسوب می‌شود. در این بخش، به شما یک کارت می‌دهند که بر روی آن یک موضوع با 4 سوال نوشته شده است. موضوع که بر روی کارت است چیزی تخصصی نیست، بلکه سوالات عمومی و شخصی هستند.
به شما یک دقیقه فرصت می‌دهند که به سوال نگاهی انداخته، درصورت لزوم نت‌برداری کرده و به مدت حداکثر 2 دقیقه صحبت کنید. دقت کنید که قرار نیست زمانی که برای هر سوال پاسخ می‌دهید یکسان باشد. و طوری پاسخ ندهید که انگار مثل یک ربات تک به تک به سوالات پاسخ می‌دهید. خیلی راحت و طبیعی موضوع و سوالات را درنظر گرفته و روان صحبت کنید. همچنین، خارج از موضوع صحبت نکنید. 

 

 نمونه سوال 22 اسپیکینگ آیلتس : سبک زندگی سالم

 

I really find it an intriguing topic to expatiate upon, and I am fond of talking about what it means to lead a healthy lifestyle. As far as I’m concerned, a healthy lifestyle is as much mental as it is physical. I mean, most of us care about what we eat and I believe, as most of us believe, that we are what we eat. For me, the best lifestyle is to have a calm mind through meditation, healthy nutrition, and regular exercises. 

I believe that I lead a healthy lifestyle because I have been successful both at my career and personal relationships with people around me, therefore, all I believe to have a perfect and healthy lifestyle is not rooted in any special book. I watch a variety of speeches from successful people, and what I have learned so far is to be kind to people, think positively, never give up in the face of difficulties and dedicate some time alone to meditate and think about my behavior and people during the day. To put it in a nutshell, controlling my emotions has provided me with the utmost peace in my life.

When it comes to my nutrition, I try to cut down on any foods that contain a lot of sugar, fat, calories or any other substances that pose a threat to my health. Eating less meat, junk food, and more dairy products, fruit and vegetables can help me remain always in shape, healthy and be more energetic during the day.

I think to remain healthy, one has to dedicate more time to reading books which does really reduce one’s stress level, exercise more, eat healthy foods and build lasting relationships with the right people. I think that is all that comes to my mind and nothing else. 


با شرکت در کلاس اسپیکینگ آیلتس دید یا در ورکشاپ های تخصصی و تک مهارتی آیلتس چون کارگاه رایتینگ، نمره بالای 7 آیلتس را برای خود تضمین کنید. برای بالا بردن سطح اطلاعات عمومی خود درباره موضوع بالا، روی این لینک کلیک کنید.

موفقیت را امروز، در کنار اساتید حرفه ای دید برای خود رقم بزنید.

 نکات پارت 2 اسپیکینگ آیلتس